معاون آموزشی دانشکده
9/19/2022 1:53:37 PM | 995

 

  • سرکارخانم دکتر راضیه پرتوی
  • تحصیلات: دکترای تخصصی بهداشت و کنترل مواد غذایی
  • مرتبه علمی: استادیار
  • پست الکترونیک:  r.partovi@ausmt.ac.ir
  • صفحه خانگی