خدمات آزمایشگاه
10/4/2021 5:19:19 PM | 742

خدمات تشخیصی؛ دانشکده دامپزشکی با ارائه خدمات تشخیصی می تواند تفاهم نامه هایی با سازمان غذا و دارو، سازمان ملی استاندارد، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان دامپزشکی و همچنین بخش خصوصی تنظیم نموده و علاوه بر آموزش دانشجویان، خدمات آزمایشگاهی به سازمان های مذکور ارائه کند.
1. آزمایشگاه سم شناسی
2. آزمایشگاه فارماکولوژی
3. آزمایشگاه هیستوپاتولوژی
4. آزمایشگاه آسیب شناسی
5. آزمایشگاه باکتری شناسی
6. آزمایشگاه ویروس شناسی
7. آزمایشگاه قارچ شناسی
8. آزمایشگاه ایمونولوژی
9. آزمایشگاه کلینیکال پاتولوژی
10. انواع آزمایشگاه تشخیص بیماری های دام، طیور و آبزیان
11. آزمایشگاه مولکولی-بیولوژی
12. آزمایشگاه های کنترل کیفی و شیمیایی مواد غذایی

- لیست خدمات آزمایشگاهی دانشکده دامپزشکی را می‌توانید از اینجا دریافت نمایید.
  • شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی
  • شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی، پلتفرم به اشتراک گذاری دستگاه ها و ارایه خدمات آزمایشگاهی و حمایت از توسعه کمی و بهبود کیفی خدمات آزمایشگاهی در کشور است. باشگاه مشتریان شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی نیز برای تسهیل در دریافت خدمات ایجاد شده است و تخفیف های متنوعی را به اعضای هیئت علمی، دانشجویان، شرکت های دانش بنیان و صنایع کشور ارایه می دهد. آزمایشگاه تحقیقاتی جامع دامپزشکی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل عضو فعال این شبکه می باشد

 

  • نشانی آزمایشگاه : مازندران، آمل، خیابان امام خمینی (ره)، آفتاب 24، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل.
  •   وضعیت عضویت : فعال
  • لینک دسترسی به آزمایشگاه:
  • https://labsnet.ir
  • مدیر آزمایشگاه : دکترحکیمه گاوزن درونکلا
  • تلفن کارشناس آزمایشگاه: 01144297446
  •   نمابر : ۰۱۱۴۴۲۷۱۰۵۴ داخلی ۱۰۱