گروه پاتوبیولوژی
9/11/2021 7:20:39 PM | 207

  • مدیر گروه: جناب آقای دکتر مجتبی خسروی
  •  تحصیلات: دکتری تخصصی ویروس شناسی مولکولی
  • مرتبه علمی: استادیار
  • پست الکترونیک: m.khosravi@ausmt.ac.ir
  • صفحه خانگی

 

  • معرفی گروه پاتوبیولوژی
  • گروه پاتوبیولوژی شامل بخش آسیب شناسی، انگل شناسی، قارچ شناسی، میکروب شناسی و ویروس شناسی می‌باشد. تعداد اعضای هیات علمی در حال حاضر 7 نفر می‌باشد.