گروه بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی
9/20/2022 9:08:01 AM | 1692

  • مدیر گروه: سرکارخانم دکتر شهره عالیان سماک خواه 
  •  تحصیلات: دکترای تخصصی اپیدمیولوژی
  • مرتبه علمی: استادیار
  • پست الکترونیک: s.alian@ausmt.ac.ir
  • صفحه خانگی

 

 

  • معرفی گروه بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی
  • گروه بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی شامل بخش میکروبیولوژی مواد غذایی، گوشت و فراورده‌های گوشتی، شیمی و تجزیه مواد غذایی، بهداشت شیر و فراورده‌ها و اپیدمیولوژی و آمار می‌باشد. تعداد اعضای هیات علمی در حال حاضر 5 نفر می‌باشد.