گروه بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی
9/11/2021 5:15:38 PM | 343

  • مدیر گروه: جناب آقای دکتر حمیدرضا کاظمینی
  •  تحصیلات: دکتری تخصصی بهداشت مواد غذایی
  • مرتبه علمی: استادیار
  • پست الکترونیک: h.kazemeini@ausmt.ac.ir
  • صفحه خانگی

 

  • معرفی گروه بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی
  • گروه بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی شامل بخش میکروبیولوژی مواد غذایی، گوشت و فراورده‌های گوشتی، شیمی و تجزیه مواد غذایی، بهداشت شیر و فراورده‌ها و اپیدمیولوژی و آمار می‌باشد. تعداد اعضای هیات علمی در حال حاضر 5 نفر می‌باشد.