معرفی
9/11/2021 5:49:56 PM | 954

دانشکده دامپزشکی از مجموعه دانشگاه مازندران در سال ۱۳۸۸ با مدیریت جناب آقای دکتر اکبر حاجی زاده مقدم در شهرستان آمل تاسیس شد مجوز این دانشکده در سال ۱۳۸۲ صادر شده بود. محل دانشکده در ابتدا در زمین وقفی مرحوم سرکار خانم تفضلی احداث شد و در محل موقت در کوچه جهاد راه اندازی شد. برای اولین بار دو رشته بهداشت و بازرسی گوشت و بهداشت مواد غذایی در مقطع کارشناسی تاسیس شدند و در این دانشکده راه اندازی شدند. هم اکنون رشته های کاردانی دامپزشکی، کارشناسی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی، کارشناسی بهداشت مواد غذایی، کارشناسی بهداشت و بازرسی گوشت و کارشناسی ارشد رشته بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی در این دانشکده برگزار می شوند.

از ابتدای شروع فعالیت این دانشکده، در کنار پژوهش و توسعه منابع انسانی و زیرساخت‌های لازم دانشکده، همواره آموزش و تربیت فارغ التحصیلانی توانمند و با مهارت لازم جهت پاسخ به نیازهای صنعت کشور، هدف اصلی مسئولان این دانشگاه و اعضای هیات علمی این دانشکده بوده است. در این رابطه توسعه انسانی و جذب اعضای هیات علمی جوان و با انگیزه و مشتاق تعلیم دانشجویان، به یاری ریاست محترم دانشگاه فناوری های نوین سرلوحه کار قرار گرفت.
از سویی دیگر یکی از جنبه های توسعه دانشکده‌های دامپزشکی، دایر شدن رشته دکتری عمومی دامپزشکی است که به عنوان شاخص این حرفه و چه بسی مهمترین ماموریت آموزشی تمام دانشکده های دامپزشکی محسوب می‌شود. این امر از ابتدای تاسیس از دغدغه‌های اصلی اعضای هیات علمی دانشکده بوده و تلاش های زیادی در این رابطه صورت گرفت که به یاری خدا در آینده‌ای نزدیک به آن دست خواهیم یافت.