تجهیزات و امکانات
10/4/2021 5:21:50 PM | 696

لیست تجهیزات آزمایشگاه دانشکده دامپزشکی را می‌توانید از اینجا دریافت نمایید.

برای ورود به گالری تصاویر می‌توانید از اینجا اقدام نمایید.