کتاب‌های اعضای هیئت علمی دانشکده دامپزشکی- صفحه 1
11/28/2021 7:43:41 PM | 792

ردیف عنوان کتاب نویسنده/نویسندگان ناشر/سال نشر تصویر جلد
1
 • میکروبیولوژی مواد غذایی ۲
 • (تالیف)
دکتر راضیه پرتوی/ دکتر ادریس رحیمی کیا انتشارات دانشگاه پیام نور/
۱۳۹۸
2
 • سلامت و ایمنی شیمیایی غذا
 • (ترجمه)
دکتر تورج مهدی زاده/ دکتر راضیه پرتوی/ زهرا علیزاده آملی/ سیده آلاله کوشه‌ی انتشارات دانشگاه تخصصی فناوریهای نوین آمل
3
 • بهبود سلامت و کیفیت ماهیان پرورشی
 • (ترجمه)
افشین آخوندزاده/ راضیه پرتوی/ علی حشمتی/ علی ذبیحی، مهدی طاهری/ سپیده عباس زاده/ مریم لویمی
 • انتشارات دانشگاه تهران/
 • 1396
4
 • باکتری‌های پروبیوتیک، جنبه‌های اصولی، درمانی و تکنولوژیک
 • (ترجمه)
راضیه پرتوی/ زهرا علیزاده آملی انتشارات دانشگاه تخصصی فناوری‌های نوین آمل/
۱۳۹۹
5
 • راهنمای جامع تشخیص آزمایشگاهی آلودگی‌های انگلی حیوانات ایران
 • (تالیف)
دکتر علی اسلامی
دکتر علی نیک پی
دکتر الهام هوشمند خمیران
انتشارات دانشگاه تخصصی فناوری‌های نوین آمل/ 1400
6
 • حشره شناسی دامپزشکی
 • دام‌ها و حیوانات همراه
 • (ترجمه)
دکتر علی نیک پی
دکتر الهام هوشمند
انتشارات دانشگاه تخصصی فناوری‌های نوین آمل
7
 • آنالیز میکروبی گوشت قرمز، گوشت طیور و تخم مرغ
 • (ترجمه)
 • دکتر مجتبی رئیسی
 • دکتر راحم خوشبخت
 • دکتر حسام الدین شیرزاد اسکی
انتشارات دانشگاه علوم پزشکی گلستان/1393
 
صفحه 1   2