خدمات‌دهی آزمایشگاه تحقیقاتی جامع دامپزشکی دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل
10/3/2021 9:28:28 AM 1038

شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی

شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی، پلتفرم به اشتراک گذاری دستگاه ها و ارایه خدمات آزمایشگاهی و حمایت از توسعه کمی و بهبود کیفی خدمات آزمایشگاهی در کشور است. باشگاه مشتریان شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی نیز برای تسهیل در دریافت خدمات ایجاد شده است و تخفیف های متنوعی را به اعضای هیئت علمی، دانشجویان، شرکت های دانش بنیان و صنایع کشور ارایه می دهد. آزمایشگاه تحقیقاتی جامع دامپزشکی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل عضو فعال این شبکه می باشد

نشانی آزمایشگاه : مازندران، آمل، خیابان امام خمینی (ره)، آفتاب 24، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل.

  وضعیت عضویت : فعال

لینک دسترسی به آزمایشگاه:

https://labsnet.ir

مدیر آزمایشگاه : دکتر حکیمه گاوزن درونکلا

تلفن کارشناس آزمایشگاه: 01144297446

  نمابر : ۰۱۱-۴۴۲۷۱۰۵۴ داخلی ۱۰۱

0 نظر
ثبت نظر