برگزاری اولین جلسه تاسیس مجله دامپزشکی در دانشکده دامپزشکی
10/4/2021 11:55:07 AM 313

اولین جلسه برای راه اندازی مجله دامپزشکی با حضور جمعی از اساتید دانشکده دامپزشکی در سالن اجتماعات دانشکده دامپزشکی برگزار شد. در این جلسه تصمیم گیری های اولیه در رابطه با پیشبرد مراحل تاسیس و تعیین اعضا انجام شد. 10 مهر 1400

0 نظر
ثبت نظر