نشست مشترک اعضای هیات علمی دانشکده دامپزشکی با اعضای هیات رئیسه سوارکاری شهرستان آمل
11/27/2021 10:40:20 AM 2437

جلسه مشترک اعضای هیات علمی دانشکده دامپزشکی با اعضای هیات رئیسه سوارکاری شهرستان آمل در ساختمان جدید دانشکده در تاریخ ۱۴۰۰/۸/۳۰ صورت پذیرفت.
در این نشست ریاست محترم هیات سوارکاری آمل به شرح گزارشی از توان صنعت اسب در استان مازندران و اختصاصا شهرستان آمل پرداختند. جناب آقای احسانی آملی همچنین به اهداف هیات مذکور در خصوص اعتلای بیش از پیش این ورزش اسلامی _ باستانی که در بهبود سلامت جسم و روان نقش موثری دارد اشاره داشتند.
در ادامه ریاست محترم دانشکده دامپزشکی سرکار خانم دکتر عراقی و جناب آقای دکتر وجدی عضو گروه علوم درمانگاهی به شرح توان بالفعل دانشکده در محورهای بالینی _ آزمایشگاهی پرداختند.

همچنین سرکار خانم دکتر ابوحسینی، سرکار خانم دکتر شهره، جناب آقای دکتر نازک تبار، جناب آقای دکتر خاکی و جناب آقای دکتر کاظمینی به ذکر نکات تکمیلی در این خصوص پرداختند. در پایان جلسه تصمیم بر آن شد تا تفاهم نامه مشترک ما بین دانشکده دامپزشکی به عنوان والی امر درمان حیوانات و هیات سوارکاری شهرستان به عنوان حلقه واسطه ارتباط با صنعت سوارکاری در محورهای:
۱-برگزاری کارگاه‌های علمی در تمامی زمینه‌های مرتبط با این صنعت.
۲. تعامل در جهت برگزاری مسابقات استانی و کشوری چوگان، پرش و استقامت .
۳ .ارائه خدمات درمانی بالینی _ آزمایشگاهی در سطح جمعیت دواب شهرستان.
۴. بازدیدهای دوره‌ای دانشجویان از باشگاه های سوارکاری شهرستان

تنظیم و عقد گردد.

0 نظر
ثبت نظر