برگزاری مراسم تودیع و معارفه رئیس دانشکده دامپزشکی
8/21/2022 12:56:04 PM 1315

به‌ گزارش روابط عمومی دانشگاه، آیین تودیع و معارفه رئیس دانشکده دامپزشکی با حضور سرپرست دانشگاه جناب آقای دکتر اکبر حاجی زاده مقدم، رییس دفتر ریاست، معاونت آموزشی و پژوهشی، معاونت دانشجویی، مدیر نظارت و ارزیابی و اعضا هیت علمی در دانشکده دامپزشکی برگزار گردید.

در این مراسم از زحمات دکتر عاطفه عراقی ریاست قبلی دانشکده قدردانی و دکتر امیر خاکی به سمت ریاست جدید دانشکده دامپزشکی منصوب گردید.

در انتهای مراسم با اهدای لوح سپاس از سوی سرپرست دانشگاه از زحمات دکتر عاطفه عراقی تقدیر و تجلیل بعمل آوردند و برای ریاست جدید دکتر امیر خاکی آرزو موفقیت نمودند.

 

روابط عمومی دانشگاه 

0 نظر
ثبت نظر