تاریخچه دانشکده دامپزشکی :
دانشكده دامپزشكي دانشگاه مازندران به عنوان اولين دانشكده دامپزشكي در سه استان شمالي كشور در تاريخ 15/11/1384 با موافقت اصولي شوراي گسترش وزارت علوم، تحقيقات و فناوري تأسيس گرديد و با موافقت قطعي شورا از سال تحصيلي 89-88 در دو رشته بهداشت مواد غذايي و بهداشت و بازرسي گوشت در مقطع کارشناسي اقدام به جذب دانشجو نمود.
هدف از تأسيس دانشكده دامپزشكي، تأمين نيروي انساني متخصص و ماهر براي ارائه خدمات بهداشتي، درماني و تحقيقاتي در زمينه هاي مختلف علوم دامپزشكي و حفظ، توسعه و تأمين بهداشت و سلامت افراد و جامعه كه از مواد پروتئيني با منشاء دامي استفاده مي كنند، مي باشد. به لحاظ گستردگي استان مازندران و جمعيت زياد دامي موجود در اين استان و اهميت اقتصادي آن از لحاظ توليد فرآورده هاي پروتئيني مورد نياز كشور، ضرورت تأسيس چنين دانشكده اي از دير هنگام در منطقه شمال كشور احساس مي شد. اميد است كه بتوان در جهت حصول خودكفايي اقتصادي و كاهش ضايعات دامي و در نهايت كاهش واردات دامي به كشور، گام هاي مؤثري برداشت.
در چشم انداز 20 ساله طبق برنامه زمان بندي شده با راه اندازي دكتراي حرفه اي، كارشناسي ارشد و دكتراي تخصصي، به افق هاي روشن آينده چشم دوخته است. اهداف و برنامه هاي دانشکده عبارتند از:
اهداف:
1) توليد علم و دانش
2) آموزش و تربيت نيروهاي متخصص
 3) برقراري روابط علمي و آموزشي با ساير دانشگاه ها و مؤسسات علمي
برنامه ها:
1) گسترش دوره هاي تحصيلات تكميلي
2) ایجاد رشته های جدید
3) همكاري پژوهشي با دانشگاه ها و مراكز پژوهشي معتبر بين المللي
4) گسترش و تعميق نظام ارتباطي دانشگاه با دستگاه هاي اجرايي و دانشگاه هاي منطقه
5) ارتباط با صنعت
6) ارتقاء وضعيت آموزشي و پژوهشي