جناب آقای دکتر علی نیک پی
سمت :                                                        رئیس دانشکده
تحصيلات :                                 دکترای تخصصی انگل شناسی دامپزشکی
شماره تماس :                                                    44271057
دورنگار :                                                         44271054
آدرس پست الكترونيكي :                             a.nikpay@ausmt.ac.ir

برای مشاهده رزومه اینجا کلید کنید.