جناب آقای دکتر سعید سیفی
 

سمت :                                                        رئیس دانشکده
تحصيلات :                                 دکترای تخصصی بهداشت و بیماری های طیور
شماره تماس :                                                    44271057
دورنگار :                                                         44271054
آدرس پست الكترونيكي :                         s.seifi@ausmt.ac.ir

برای مشاهده رزومه اینجا کلید کنید.