مدیر گروه: دکتر امیر خاکی
برای مشاهده رزومه اینجا کلید کنید.

گروه علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل در مهرماه سال 1396 با چهار عضو هیأت علمی تشکیل شد. دکتر امیر خاکی به عنوان نخستین مدیر گروه این گروه آموزشی انتصاب شدند.


رشته های گروه:
کاردانی دامپزشکی


اعضای گروه :
1- دکتر سعید سیفی

برای مشاهده رزومه اینجا کلید کنید.
2- دکتر پولین شهره
برای مشاهده رزومه اینجا کلید کنید.
3- دکتر عاطفه عراقی
برای مشاهده رزومه اینجا کلید کنید.