کد خبر:  9605 تاریخ انتشار: 15:18 - 1394/11/05 تعداد بازدید: 2376

اساتید راهنمای رشته های مختلف دانشکده دامپزشکی

                                                                                                                   


اساتید راهنمای رشته های مختلف دانشکده دامپزشکی به شرح زیر می باشند
 
نام استاد راهنما سال ورود رشته ردیف
دکتر توریان 91 بهداشت مواد غذایی 1
دکتر عراقی 92 بهداشت مواد غذایی 2
دکتر عزیزخانی 93 بهداشت مواد غذایی 3
دکتر پرتوی 94 بهداشت مواد غذایی 4
دکتر صیرفی 91 بازرسی گوشت 5
دکتر خوشبخت 93 بازرسی گوشت 6
دکتر صیرفی 94 بازرسی گوشت 7
دکتر نازک تبار 92 علوم آزمایشگاهی 8
دکتر ابوحسینی 93 علوم آزمایشگاهی 9
دکتر مرزبان 94 علوم آزمایشگاهی 10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

فرم دریافت نظرات شما
نام شما: نشانی پست الکترونیک شما:
نظر شما:*
سوال:* 7 + 9 =