آخرین اخبار دانشگاه
10/4/2021 11:55:07 AM
برگزاری اولین جلسه تاسیس مجله دامپزشکی در دانشکده دامپزشکی

اولین جلسه برای راه اندازی مجله دامپزشکی با حضور جمعی از اساتید دانشکده دامپزشکی در سالن اجتماعات دانشکده دامپزشکی برگزار شد. در این جلسه تصمیم گیری های اولیه در رابطه با پیشبرد مراحل تاسیس و تعیین اعضا انجام شد. 10 مهر 1400

آرشیو اخبار
دسترسی سریع